CCTV – Bezpečnostný monitorovací systém

BEZPEČNOSTNÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM

Bezpečnostný monitorovací systém (CCTV) je významným prvkom v komplexnom zaistení bezpečnosti osôb i majetku. Tento systém umožňuje monitorovať dôležité objekty a priestory, zaznamenávať udalosti, bezprostredne na ne reagovať a následne ich analyzovať. Využitie bezpečnostných monitorovacích systém nielenže výrazne zvyšuje kvalitu dohľadu, ale často vedie i k významným finančným úsporám. (SONY, DAHUA)

CCTVCCTVCCTVCCTVCCTVCCTVCCTV