EPS – Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) slúži k zaisteniu požiaru v jeho počiatočnej fáze a významne prispieva k ochrane životov, osôb i majetku. Povinnosť použiť EPS je v mnohých prípadoch stanovená už priamo zákonom alebo posúdením požiarneho nebezpečenstva konkrétneho objektu.

Ponúkame systémy najväčších svetových výrobcov a dodávateľov be
zpečnostných systémov, ktoré sú určené pre ochranu všetkých typov objektov a sú schopné spoľahlivo pracovať i v tých najťažších prevádzkových podmienkach.

S užívaním EPS priamo súvisí zabezpečenie pravidelnej kontroly elektrickej požiarnej signalizácie v zmysle vyhlášky č. 726/2002 Z.z.. Kontaktujte nás za účelom vypracovania cenovej kalkulácie na výkon kontrol EPS. (ZETTLER, ESSER, ARITECH, LITES, SCHRACK, BOSCH)

EPSEPSEPSEPS schema

Zobraziť celú vyhlášku č. 726/2002 Z.z.