HSP – hlasová signalizácia požiaru

HLASOVÁ SIGNALIZÁCIA POŽIARU

Hlasová signalizácia požiaru tvorí neoddeliteľnú súčasť bezpečnostných systémov a opatrení na ochranu osôb vo verejných a priemyselných objektoch.

Ide o systém určený na riadenie evakuácie osôb v ohrozených priestoroch. Je efektívnym prostriedkom pri poskytovaní prídavných služieb ako je reprodukcia hudby v pozadí a rôznych informácií vo vybraných priestoroch, adresné šírenie dôležitých odkazov a upozornení.

Nevyhnutným predpokladom funkcie systému je v každom okamihu zaručene zrozumiteľná reprodukcia reči. Konkrétna správa musí byť zreteľná, jasná, prenesená v zodpovedajúcej hlasitosti na určené miesto, zároveň však musia byť potlačené prípadné odrazy spôsobené veľkými plochami a rôzne dozvuky, ktoré by mohli výslednú kvalitu reprodukcie vcelku znehodnotiť. Systém preto musí byť odborne navrhnutý, nainštalovaný, nastavený i priebežne testovaný. (AUDIX, VARIODYN, ARITECH, TOA, BOSCH)

HSPHSPHSPHSP